Možnosť dopĺňať ďalšie slovíčka

U hesiel sa zobrazujú tiež synonymá, odvodené slová a slovné spojenia. Heslá v slovníku možno vyhľadávať obojstranne av ich ľubovoľnom tvare. Okrem tohto tvaroslovného vyhľadávania je možné aj fulltextové vyhľadávanie, ktoré nájde hľadané slovo či slovné spojenie všade, kde sa v slovníku vyskytuje. K dispozícii je ďalej 300 tematických okruhov, pomocou ktorých sa dajú učiť slovíčka z rôznych oblastí alebo je možné sa nechať skúšať. Veľkou výhodou je možnosť dopĺňania ďalších slovíčok a tvorba vlastných tematických okruhov. Učebnica nemčiny ponúka okrem tém aj základnú slovnú zásobu rozdelenú do tridsiatich lekcií s možnosťou vytvárať si ďalšie lekcie vlastné.

Jednoduchá orientácia

Súčasťou učebnica nemčiny je ucelený, výstižný a názorný prehľad gramatiky radený podľa jednotlivých slovných druhov. Okrem tradične používaných tabuliek skloňovania a časovania je tu rad gramatických informácií zhrnutých do tabuľkových prehľadov a vďaka tomu sa dá veľmi ľahko v gramatike orientovať. Ďalej má užívateľ k dispozícii samostatný slovník skratiek, ktorý obsahuje viac ako 4500 hesiel, z ktorých niektoré majú aj viac ako desať významov. Štandardne je tento slovník aktívny a je zaradený za veľký slovník, takže ich môžete ľahko používať spoločne.